sidhuvud 
Företaget Excel Excel-mallar Vilka är vi?

Fridata AB förädlar företags internredovisning med strategisk styrning i fokus. Fridata AB utvecklar och säljer IT-lösningar och tjänster som förenklar företags möjlighet att tillhandahålla strategiska beslutsunderlag från deras affärssystem.

 

Excel-konstruktion


I över 25 år har Rune Grundström arbetat (tidigare i IDEUM-gruppen, Umeå) med kundanpassade system utvecklade i Microsoft Excel.

 

Vi konstruerar alla typer av system från de allra enklaste kalkyler till avancerade system med kopplingar till databaser, ordbehandlingsprogram, Internet etc.

 

Kontakta oss om du sitter fast med ditt Excel-ark eller om du har en idé på ett system som du vill ha utvecklat i Excel.

 

Att automatisera arbetet med Excel med hjälp av programmets makrohantering (VBA) är en av våra styrkor där vi fått många positiva kundreaktioner (ex vis 'så skönt att rutinen nu tar tio minuter i stället för 6 timmar som tidigare, dessutom får jag ut betydligt bättre rapporter!').

 

Vi har kanske redan utvecklat systemet som du undrar över.

Verksamhetsstyrning


Inget affärssystem är bättre än vad som kommuniceras från det. För att kunna få fram bra strategiska underlag krävs mer. Verksamhetsstyrning ur ett företagsekonomiskt perspektiv handlar om att bygga den systemstruktur som krävs för att mäta rätt saker och se till att sändare och mottagare av informationen förstår varandra. Fridata hjälper Er med hela kedjan.

 

Excel-mallar


Vi har ett stort antal Excel-mallar för egen vidareutveckling:

 

Läs mer >>

 

Många nya affärer för Fridata

Fridata har under senaste åren fortsatt tagit ett flertal affärer inom framför allt Excel-konstruktion.

Fridata AB köper IDEUM-gruppen i Umeå

Från och med 1 oktober 2005 har all verksamhet i IDEUM-gruppen Umeå övergått i Fridata AB.

 

 


Fridata AB

Utvecklingskontor: Västerås 25  911 94  VÄNNÄS

Säljkontor: Kanslersvägen 31 128 38 SKARPNÄCK

 

Org nr 556316-3673

 

Tel 0935-121 50

Tel 073-340 26 36

 

info@fridata.se

 

© 2005 - 2016 Fridata AB