sidhuvud 
Företaget Excel-mallar Vilka är vi?

Fridata AB förädlar företags internredovisning med strategisk styrning i fokus. Fridata AB utvecklar och säljer IT-lösningar och tjänster som förenklar företags möjlighet att tillhandahålla strategiska beslutsunderlag från deras affärssystem.

 

Excel-konstruktion


I över 30 år har Rune Grundström arbetat (tidigare i IDEUM-gruppen, Umeå) med kundanpassade system utvecklade i Microsoft Excel.

 

Vi konstruerar alla typer av system från de allra enklaste kalkyler till avancerade system med kopplingar till databaser, ordbehandlingsprogram, Internet etc.

 

Kontakta oss om du sitter fast med ditt Excel-ark eller om du har en idé på ett system som du vill ha utvecklat i Excel.

 

Att automatisera arbetet med Excel med hjälp av programmets makrohantering (VBA) är en av våra styrkor där vi fått många positiva kundreaktioner (ex vis 'så skönt att rutinen nu tar tio minuter i stället för 6 timmar som tidigare, dessutom får jag ut betydligt bättre rapporter!').

 

Vi har kanske redan utvecklat systemet som du undrar över.

Verksamhetsstyrning


Inget affärssystem är bättre än vad som kommuniceras från det. För att kunna få fram bra strategiska underlag krävs mer. Verksamhetsstyrning ur ett företagsekonomiskt perspektiv handlar om att bygga den systemstruktur som krävs för att mäta rätt saker och se till att sändare och mottagare av informationen förstår varandra. Fridata hjälper Er med hela kedjan.

 

Excel-mallar


Vi har ett stort antal Excel-mallar för egen vidareutveckling:

 

Läs mer >>

 

 


Fridata i Vännäs AB

Utvecklingskontor: Västerås 25  911 94  VÄNNÄS

Säljkontor: Kanslersvägen 31 128 38 SKARPNÄCK

 

Org nr 559287-9273

 

Tel 070-640 63 29

Tel 073-340 26 36

 

rune.grundstrom@fridata.se

 

© 2005 - 2021 Fridata AB